התקנת רכיב ActiveX לצפיה במפות

כדי לצפות במפות במערכת זו, יש לבצע התקנה חד פעמית במחשב של רכיב  ActiveX.
בכניסה הראשונה לאתר זה, המערכת בודקת אם קיים רכיב ה-
ActiveX לצפיה במפות במחשב שלך.
אם רכיב זה לא קיים במחשב, ייפתח באופן אוטומטי המסך הבא:

 

במידה ומערכת ההפעלה במחשב הינה  win98/win95 יש ללחוץ על שורה:
(
install window installer (win95/98  להתקנת הרכיב. 

 

אם לא קיימות הגבלות על התקנת רכיבי תוכנה במחשב שלך,
יש ללחוץ על השורה הרביעית :
Install  AutoDesk Mapguide ActiveX. לחיצה על שורה זו תפתח מסך נוסף:

לחיצה על " Open", תתקין את הרכיב ותאפשר מיד לאחר מכן את הצפייה במפה.